Jordbruk

Rekordstor utdelning från Landshypotek till jord- och skogsbrukare

Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Styrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening föreslår en historiskt stor utdelning till jord- och skogsbrukare över hela landet. Hela 244 miljoner kronor föreslås delas ut till kunderna i Landshypotek Bank som lånar till jord- och skogsfastigheter. Beslutet tas på föreningsstämman den 7 maj med planerad utbetalning under samma månad.

Landshypotek Bank ägs av jord- och skogsbrukskunderna. Bankens vinst återinvesteras i verksamheten, stärker bankens kapital och delas ut till ägarna, dvs kunderna som lånar till sina jord- och skogsfastigheter. Med utgångspunkt i Landshypotek Banks starka resultat för 2023 föreslår styrelsen i ägarföreningen, Landshypotek Ekonomisk Förening, nu att 244 miljoner kronor delas ut. Det motsvarar 12 procent på varje medlems ekonomiska insats i föreningen. Alla kunder som lånar till jord och skog har en insats, och får därmed utdelning. Det är den högsta utdelningen i Landshypoteks historia. Föregående år var utdelningen 180 miljoner kronor, motsvarande 9 procent på medlemsinsatsen.

Fin utveckling

Grunden till årets starka utdelning finns i bankens fina utveckling de senaste åren, men förslaget till rekordutdelning kommer av ett exceptionellt 2023.

– Det känns fantastiskt bra att så här märkbart och direkt i pengar kunna ge tillbaka till våra ägare. Särskilt i en så speciell och osäker tid, där vi agerar på många sätt för att skapa trygghet. Utdelningen är en bekräftelse på styrkan i bankens långsiktiga strategi som under flera år fokuserat på stabilitet och tillväxt. Vår tidigare utlåningstillväxt och nuvarande inlåningstillväxt gav ett rekordresultat på banken 2023. Det var ett exceptionellt år som ger möjligheter för föreningsstyrelsen att föreslå en unikt hög utdelning, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Utdelningsförslag som sticker ut

– Landshypotek är en central del av lantbruks-Sverige, där en del av styrkan är vår cirkulära affärsmodell. Vi har över tid kunnat hålla en god utdelning till våra medlemmar, men årets utdelningsförslag sticker ut. Närmare en kvarts miljard kronor direkt till svenska lantbrukare är ett betydelsefullt bidrag till lantbrukarna och lantbruks-Sverige, särskilt välkommet i denna tid, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

– 2023 var ett exceptionellt starkt finansiellt år för vår bank, vilket nu möjliggör förslaget till rekordutdelning till medlemmarna. Vi är samtidigt medvetna om det exceptionella med det gångna året och att överskottet och utdelningen även framöver kommer att variera, fortsätter han.

Beslut tas den 7 maj

Förslaget på utdelning presenteras på Landshypoteks regionmöten som äger rum runt om i landet 16-21 mars. På regionmötena samlas medlemmar över hela landet för att diskutera aktuella frågor inom föreningen och lantbruket. Utdelningsbeslutet tas på föreningsstämman den 7 maj. Med utdelningen bidrar Landshypotek till svenska jord- och skogsbrukares möjligheter att utveckla och växa sina företag och gårdar. Landshypotek har under denna utdelningsmodell med start 2012, delat ut mellan 138 och 180 miljoner kronor årligen, motsvarande 8 till 12 procent på medlemsinsatsen. De senaste tio åren har Landshypotek Ekonomisk Förening totalt delat ut drygt 1,5 miljarder kronor till kunderna som lånar till jord- och skogsfastigheter.

Källa och foto: Landshypotek Bank.