Jordbruk

Fortsatt god efterfrågan på skogsråvara till biobränsle

Foto: Thomas Carlen.

För att bidra till marknadens kommande behov av biobränsle och stärka skogsgårdens lönsamhet, har Södra justerat grundpriset på grot det vill säga grenar och toppar.

Grot är ett värdefullt biobränslesortiment som ofta tas till vara i samband med föryngringsavverkning i skogsbruket. Efterfrågan på grot har ökat sedan 2023 och enligt Södras bedömningar kommer efterfrågan att fortgå. För att möta efterfrågan och samtidigt bidra till skogsgårdens lönsamhet, justerar Södra priset på grot, vilket innebär att grundpriset höjs med 30 kronor.

Bra för familjeskogsbrukens lönsamhet

”Vi tycker det är bra att hela trädet kommer till användning och till nytta för samhället. Den här justeringen är bra för familjeskogsbrukens lönsamhet och för alla hushåll som vi kan tillgodose med värme genom biobränsle. Vi har redan idag ett bra uttag av grot i södra Sverige med en välutvecklad verksamhet men med en ökad prisbild för skogsägaren bedömer vi att potentialen finns att öka ytterligare 10-15% utan att utmana grot:ens betydelse som näringsåterföring till skogen och som livsmiljö för olika arter, säger Kim Gunnarsson”, virkeschef för Södra Skog.

Grot har normalt en ledtid på omkring 1,5 år, det innebär att den grot som skördas nu är tillgänglig sommaren 2025.

Följande prisjustering gäller från och med 28 februari 2024:

Grundpriset på grot höjs med 30 kr/m³s.

Källa: Södra. Foto: Thomas Carlen.

logo
Catharina Olsson Lindh