ÄLSKAR DU OCKSÅ LIVET PÅ LANDET?

I så fall är tidningen Allt Om Gården till för dig. Vi försöker mixa och blanda artiklar som berör ditt eller grannens liv på olika sätt. Det kan handla om affärsidén som gör att du kan säga upp dig från jobbet i stan, tips och inspiration från andra lantisar, jakt och fiske, husdjur, hästar och lantdjur, tester av bilar, fyrhjulingar, motorsågar och en massa andra saker som kan behövas för att sköta gården eller ta sig till affären, lite nyheter och så gårdsreportage så klart.
Vi försöker få med allt, även om det nästan är omöjligt. Kolla in tidningen så får du se!

Norje Smidesfabrik AB passerar 50 miljoner i omsättning och bygger ut för fortsatt expansion

Norje, som tillverkar redskap för lantbruks- och entreprenadmaskiner, passerar 50 miljoner i omsättning och planerar för fortsatt expansion. En fabriksbyggnad på 1200 m2 kommer att uppföras, och därmed frigöra yta för fler svetsplatser, för att möta den fortsatt starka efterfrågan av företagets produkter på den nordiska marknaden.

Norje upplevde ett starkt 2010 med ökad försäljning inom alla produktgrupper och försäljningsområden. Framförallt har försäljningen av entreprenadredskap utvecklats mycket positivt och fortsätter öka mot tidigare år. Nya produkter och produktutvecklingar tillkommer kontinuerligt och flera nyanställningar har gjorts för att möta den starka efterfrågan. Omsättningen för 2010 slutade på 52,7 miljoner. Det är en uppgång på drygt 50% jämfört med föregående år.

– “Vi ser en ökad efterfrågan, inte bara på vår hemmamarknad, utan även i Norge, Finland och Danmark. Under året har vi förbättrat vår kapacitet framförallt genom att trimma och effektivisera organisationen och bland annat infört skiftarbete på de mest efterfrågade produkterna. Nyinvesteringar i maskinparken har gjorts, till exempel en ny plasmaskärare, och personalstyrkan har ökat något. Trots detta ser vi nu att det finns behov av ytterligare expansion under innevarande år för att möta den fortsatt starka efterfrågan”, säger Rickard Gadmar, Vice VD.

Under 2011 kommer en ny hall på ca 1200 m2 att uppföras på fabriksområdet. Hallen kommer att fungera som varmlager för plåt och därmed frigöra yta i befintliga hallar för fler svetsplatser. Bygget beräknas vara klart under andra halvåret.

www.norje.se

Taggar: