Lantbruk

Scans hållbarhetspris till David Brogård, Tjurit AB i Sävsjö

Scans Hållbarhetspris 2023 tilldelas David Brogård för sitt ambitiösa omställningsarbete där han med relativt begränsade medel, kreativitet och målmedvetenhet åstadkommit stor förändring och förflyttning framåt. På bilden David och Anna Brogård samt Jakob Danielsson och Elina Matsdotter från Scan. Foto: Scan.

Smarta lösningar för energieffektivisering och drift av stallarna, vid sidan av ett biogassamarbete med fyra andra gårdar, är några exempel på insatser som gör David och Tjurit till ett fint exempel på framgångsrik grön omställning i svenskt lantbruk, som även kan inspirera andra i sitt hållbarhetsarbete.

Tjurit AB i Hylletofta, Sävsjö drivs av David och Anna Brogård sedan 2010 och verksamheten omfattar framför allt ungnötsproduktion och växtodling men även maskintjänster, skogsbruk och husuthyrning.

Här har David inte bara åstadkommit en nötköttsproduktion i världsklass vad gäller lågklimatpåverkan. Han har dessutom arbetat med att anpassa gården till ett varmare och torrare klimat genom smarta bevattningslösningar och god ventilation i stallarna för nötkreaturen.

”Jättekul verkligen att få den här utmärkelsen. Det var riktigt rörande att höra motiveringen. Jag tycker att det är viktigt att sambandet mellan hållbarhetsarbete och produktivitet uppmärksammas – det som är bra för klimatet är också lönsamt för verksamheten”, säger David Brogård.

Pilotgård

David har dessutom agerat pilotgård och bidragit med värdefull kunskap och insikter i utvecklingen av Agronods klimatberäkningsverktyg Agrosfär. På så vis har han hjälp till att skapa ett effektivt verktyg, som hjälper hela branschen, att kunna påvisa klimatnyttan som allt målmedvetet hållbarhetsarbetet på gården resulterat i.

  • Gårdens stallar är utrustade med solceller som samverkar med ventilationen och optimerar systemet – mycket sol kräver mer ventilation och vice versa.
  • Ett utbyggt nät av stamledningar för bevattning och tillförsel av gödsel sparar både in på transporterna och säkrar upp vattentillförsel till åkrarna när det behövs
  • Biogassamarbete med 4 andra gårdar där den förädlade biogasen används för drift av länstrafikens bussar.
  • Plöjningsfri odling innebär mindre bearbetning av jorden vilket förbättrar jordhälsan och sparar bränsle samtidigt som det ökar kolinlagringen och den biologiska mångfalden över och under jorden.
  • Arbetet på gården bidrar också till att stärka den biologiska mångfalden i närområdet genom att gårdens dikor betar på naturbetesmark.

Juryns motivering:

Årets Hållbarhetspris tilldelas David Brogård för sitt ambitiösa omställningsarbete där han med relativt begränsade medel åstadkommit stor förändring och förflyttning framåt. Smarta lösningar för energieffektivisering, bevattning och drift av stallarna, vid sidan av ett biogassamarbete med fyra andra gårdar, är några exempel på insatser som gör David och Tjurit till ett fint exempel på framgångsrik grön omställning i svenskt lantbruk som även kan inspirera andra i sitt hållbarhetsarbete.

Om Hållbarhetspriset

Scans Hållbarhetspris har delats ut sedan 2016 och tilldelas leverantörer som på olika sätt utmärkt sig vad gäller insatser inom gårdens produktion som främjar klimat, djuromsorg och biologisk mångfald. Som bidrar till att driva den gröna omställningen i lantbruket och samtidigt inspirera andra.

Vinnaren utses av en jury som består av representanter från Scan.

Källa och foto: Scan.