Lantbruk

Antalet lantbruksdjur minskar

får
Jordbruksverket rapporterar att antalet lantbruksdjur minskar.
Antalet nötkreatur, grisar och får minskar i Sverige. Det visar de preliminära resultaten från Strukturundersökningen som Jordbruksverket genomförde i somras.
Jämfört med motsvarande period 2019 så finns 12 000 färre nötkreatur trots att antalet kalvar är nästan 12 000 fler. Främst är det kvigor, tjurar och stutar som blivit färre men även mjölkkor har minskat i antal.
Sett över en längre tidsperiod så minskar antalet mjölkkor kontinuerligt medan antalet kor för uppfödning av kalvar har ökat.