Lantbruk

Ny teknik och hållbarhet driver Alviksgården

Mikael Hugoson är ägare till Alviksgården som föder upp cirka 27 000 grisar per år. Foto: Patrick Degerman

Alviksgården utanför Luleå är självförsörjande på både el och värme. Med ambitionen att arbeta så nära den norrländska naturen som möjligt styr de verksamheten med de senaste tekniska lösningarna där automation är en viktig del.

Det finns entreprenörer och så finns det Mikael Hugoson, ett energiknippe som hela tiden vill utveckla sin verksamhet. Han och hans familj är ägare till Alviksgården som är moderföretag till Nyhléns Hugosons, Norrlands största kött- och charkföretag.

– Jag bygger, bygger och bygger och älskar utveckling, alltid med den senaste tekniken. På gården har vi ett mycket bra nätverk och totalt finns det 13 mil kabel som gör det möjligt att ha en mycket hög automationsgrad, säger Mikael Hugoson.

1975 kom Mikael Hugoson till Alvik där det fanns ett antal grisar och några grisstallar som Mikaels far hade byggt upp, men inte mycket mer. Genombrottet kom några år senare när Konsum Norrbotten och charkuteriföretaget Goman började köpa djur från gården och efter sammanslagningen 2005 med konkurrenten Nyhléns växte företaget ytterligare. Idag hanterar Nyhléns Hugosons allt från djuruppfödning, urvalsprocesser och slakt till styckning och förädling av kött- och charkprodukter.

Stora investeringar har krävts

För att lyckats med denna utveckling har det krävts stora investeringar i Alviksgården där man numera föder upp cirka 27 000 grisar per år. Här slaktas och styckas också nöt och lamm. Med storslagna planer framåt på att bland annat producera naturgödsel och investera i vindsnurror på egen mark är flera viktiga lokala rådgivare delaktiga när det gäller tekniklösningarna.

Den ene är Krister Johansson som driver företaget AutoEl i Alvik AB och står för programmeringen av automationslösningarna och jobbar med lågspännings- och automationsprodukter, frekvensomriktare och elmotorer. Den andra är Tobias Johansson som driver TJ Elkonsult AB. Han står för upprättandet av de tekniska handlingarna och byggande av apparatskåpen.

– Det är kul och inspirerande att ha Mikael Hugoson som kund. Han vill alltid ha det senaste i teknikväg vilket ger oss härliga utmaningar. Att vi har en så bra relation till ABB gör också att vi alltid kan erbjuda den senaste spetstekniken till Alviksgården, säger Krister Johansson och Tobias Johansson.

Har kunnat minska energiförbrukningen

Kent Öhlund, försäljningsingenjör på ABB, konstaterar att man genom effektiva system till och med kunnat minska energiförbrukningen trots utbyggnaden av stallarna. Eftersom skensystemet Smissline används för styrskåpen i Alviksgården har all teknisk utrustning också kunnat placeras på en liten yta på ett säkert, tillgängligt och flexibelt sätt.

– När Mikael Hugosson började sin stora utbyggnadsresa för tio år sedan valde han vårt automationssystem ABB Compact HMI som sedan vid varje ny etapp har kunnat utvecklas vidare. Med dess hjälp kan han ha full koll på kylmaskiner och ventilation i slakteri och styckning, biogasanläggning samt värme, ventilation, utgödsling, belysning och vattenhantering i djurstallarna, vilket spelar en viktig roll i gårdens hållbarhetsprofil, berättar Kent Öhlund.

Mikael Hugoson är en handlingens man men han har ett långsiktigt tänk. Han har lagt stor möda på att skapa en bra miljö för grisarna. Här får till exempel smågrisarna alltid vara med sin mamma och sina syskon så länge som de ska, enligt naturens egna lagar.

Viktigt med rätt temperatur

– De lever i en miljö där de befrias från stress och där suggorna får chans att återhämta sig ordentligt efter varje kull. Våra stallar är byggda utifrån grisarnas behov och beteendemönster, berättar Mikael Hugoson och fortsätter:

– Det är viktigt att det alltid är rätt temperatur i stallet vilket automationssystemet ser till att fixa. Ju bättre grisarna mår desto snabbare växer de och bättre kött blir det också.

Mikael Hugoson var tidigt ute med avancerade tekniska lösningar. Sedan 1998, först i Sverige, fanns en biogasanläggning på Alviksgården som tar vara på alla restprodukter och gör gården självförsörjande på el. Dessutom finns en flispanna som producerar all värme och allt varmvatten som behövs på gården, med flis från massaved i den egna skogen.

– Vår nästa stora investering är en rötrestanläggning där vi ska producera naturgödsel som kan ge näring till våra marker som i sin tur producerar foder åt grisarna. Även försäljning på den öppna marknaden är aktuell. Denna anläggning ska stå klar i april 2022, avslutar Mikael Hugoson.