Aktuellt

400 jägare sökte vildsvinskadaver

sökning i skogen
Helgens sökinsats ledde till att 16 vildsvinskadaver påträffades. Foto: Jordbruksverket

Under helgen genomfördes ett intensivt sökande efter vildsvinskadaver i den smittade zonen. Omkring 400 jägare letade i skog och mark i den insats som Jordbruksverket leder.

– Det är många aktörer som samverkar i bekämpningsarbetet som Jordbruksverket leder och samordnar. Jägarnas insats är avgörande för att vi så snabbt och effektivt som möjligt ska få en bild av var inom zonen det finns smittade vildsvin, säger Robert ter Horst, insatschef Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Helgens sökinsats ledde till att 16 vildsvinskadaver påträffades. Samtliga fynd gjordes inom en radie av fem kilometer från den plats där de första fynden påträffades. Kadavren har provtagits för afrikansk svinpest och kommer nu att analyseras på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

– Inte ens två veckor har gått sedan det första fallet konfirmerades. Helgens sökinsatser tyder på att smittan är koncentrerad till ett ganska litet område mellan Fagersta och Norberg och begränsat av väg 69 i väster, väg 256 i norr och öster och sjöarna Åmänningen och Snyten i söder. Detta är positivt för bekämpningen, men vi kan ännu inte vara helt säkra på smittans exakta utbredning säger Erika Chenais, statsveterinär, SVA.

Efter provtagning går kadavren till förbränning. Provtagning och förbränning sker på den central som upprättats i Fagersta.

Nära samverkan

Samarbetet mellan Fagersta kommun och övriga berörda myndigheter inleddes direkt efter att det första fallet hade bekräftats.

– Vi hittade snabbt våra roller och har kunnat arbeta effektivt för att lösa uppgifter lokalt i Fagersta – allt från att ta fram förslag på lämpliga platser för förbränningsugn och provtagningscentral till att ordna arbetsplatser för Jordbruksverkets operativa ledningscentral. Parallellt pågår förstås också ett intensivt arbete med att överblicka konsekvenserna av restriktionerna för kommunen som organisation och plats, säger Karolina Berglund, kommunchef, Fagersta kommun.

Det är förbjudet för alla som inte deltar i bekämpningsarbetet på uppdrag av Jordbruksverket att röra sig i restriktionsområdet.