Aktuellt

Fortsatt uthållighet avgörande för att utrota svinpesten

Den 12 september togs provtagningscentral och förbränningsanläggning i bruk i Fagersta. Foto: Jordbruksverket.

Flera aktörer samarbetar för att bekämpa utbrottet av afrikansk svinpest, och målbilden är att utrota smittan helt. Uthållighet är avgörande både i arbetet med att stoppa smittan och för alla som måste följa restriktioner i den smittade zonen.

– Vi har nu en allt tydligare bild av smittans utbredning. Samtliga smittade vildsvin är påträffade inom ett mycket begränsat område vilket är väldigt fördelaktigt och ger goda förutsättningar för ett framgångsrik bekämpningsarbete. Samtidigt är vi förberedda på ovälkomna överraskningar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Tack vare identifieringen av smittans utbredning har instängsling nu kunnat inledas. Syftet är att minska risken för att smittade djur tar sig ur området – och hindra att friska vildsvin tar sig in i det.

Målbilden är att i slutändan utrota smittan, och att Sverige formellt blir friförklarat från afrikansk svinpest. Det kräver arbete under en lång tid.

– Nu har vi klarat ett hundrameterslopp. Men det är bara de första hundra metrarna på ett maraton. Ett maraton som vi måste klara tillsammans, allmänhet, näringar, frivilligorganisationer, föreningar, företag och inte minst, mellan oss myndigheter, säger Karl Ståhl.