Europas konsumtion av sågade trävaror blir kvar på en bottennivå även nästa år. Konsumtionsökningen jämfört med i år blir endast marginell. Det skriver FNs ekonomiska kommission för Europa, UNECE, i en ny prognos över skogsindustrins marknadsutsikter. Enligt prognosen kommer förbrukningen av barrträvaror i Europa (utom Ryssland) att bli knappt 89 miljoner kubikmeter i år vilket endast är marginellt mer än fjolårets konsumtion på 88,2 miljoner kubikmeter. Nästa år väntas trävaruförbrukningen öka med 1,5 procent till 90,2 miljoner kubikmeter.

Sätter man in dessa siffror i ett historiskt perspektiv kan det vara värt att påminna om att konsumtionen låg på närmare 110 miljoner kubikmeter i Europa innan finanskrisen bröt ut 2008.

Enligt UNECE ökar produktionen i en något högre takt än konsumtionen, +1,9 procent nästa år till drygt 102 miljoner kubikmeter. Det innebär att gapet mellan utbud och efterfrågan växer.

Det sågas för mycket i förhållande till efterfrågan både i Sverige och Finland.

Eftersom de flesta ågverk går med förlust kommer de höga timmerpriserna att leda till fler nedläggningar och konkurser vilket har blivit naturliga inslag i de strukturomvandlingar som förekommer i sågverksbranschen. Några av de större aktörerna – däribland SCA Timber och Södra Timber – har också aviserat marknadsrelaterade produktionsbegränsningar i höst och kring årsskiftet. Det kommer att leda till att exportökningen avtar mot slutet av året eller rent av minskar jämfört med 2010.