ÄLSKAR DU OCKSÅ LIVET PÅ LANDET?

I så fall är tidningen Allt Om Gården till för dig. Vi försöker mixa och blanda artiklar som berör ditt eller grannens liv på olika sätt. Det kan handla om affärsidén som gör att du kan säga upp dig från jobbet i stan, tips och inspiration från andra lantisar, jakt och fiske, husdjur, hästar och lantdjur, tester av bilar, fyrhjulingar, motorsågar och en massa andra saker som kan behövas för att sköta gården eller ta sig till affären, lite nyheter och så gårdsreportage så klart.
Vi försöker få med allt, även om det nästan är omöjligt. Kolla in tidningen så får du se!

Sågade trävaror i botten

Europas konsumtion av sågade trävaror blir kvar på en bottennivå även nästa år. Konsumtionsökningen jämfört med i år blir endast marginell. Det skriver FNs ekonomiska kommission för Europa, UNECE, i en ny prognos över skogsindustrins marknadsutsikter. Enligt prognosen kommer förbrukningen av barrträvaror i Europa (utom Ryssland) att bli knappt 89 miljoner kubikmeter i år vilket endast är marginellt mer än fjolårets konsumtion på 88,2 miljoner kubikmeter. Nästa år väntas trävaruförbrukningen öka med 1,5 procent till 90,2 miljoner kubikmeter.

Sätter man in dessa siffror i ett historiskt perspektiv kan det vara värt att påminna om att konsumtionen låg på närmare 110 miljoner kubikmeter i Europa innan finanskrisen bröt ut 2008.

Enligt UNECE ökar produktionen i en något högre takt än konsumtionen, +1,9 procent nästa år till drygt 102 miljoner kubikmeter. Det innebär att gapet mellan utbud och efterfrågan växer.

Det sågas för mycket i förhållande till efterfrågan både i Sverige och Finland.

Eftersom de flesta ågverk går med förlust kommer de höga timmerpriserna att leda till fler nedläggningar och konkurser vilket har blivit naturliga inslag i de strukturomvandlingar som förekommer i sågverksbranschen. Några av de större aktörerna – däribland SCA Timber och Södra Timber – har också aviserat marknadsrelaterade produktionsbegränsningar i höst och kring årsskiftet. Det kommer att leda till att exportökningen avtar mot slutet av året eller rent av minskar jämfört med 2010.

Taggar: ,