ÄLSKAR DU OCKSÅ LIVET PÅ LANDET?

I så fall är tidningen Allt Om Gården till för dig. Vi försöker mixa och blanda artiklar som berör ditt eller grannens liv på olika sätt. Det kan handla om affärsidén som gör att du kan säga upp dig från jobbet i stan, tips och inspiration från andra lantisar, jakt och fiske, husdjur, hästar och lantdjur, tester av bilar, fyrhjulingar, motorsågar och en massa andra saker som kan behövas för att sköta gården eller ta sig till affären, lite nyheter och så gårdsreportage så klart.
Vi försöker få med allt, även om det nästan är omöjligt. Kolla in tidningen så får du se!

Gallagher Sheep Auto Drafter

En revolution inom området för att selektera och väga får. Gallaghers senaste produktinnovation, Sheep Auto Drafter, är en revolution när det gäller att väga, identifiera och selektera får. Nya Gallagher Sheep Auto Drafter (SAD) är ett helt automatiserat vägnings-, identifikations- och selektionssystem som är enklare och tystare att använda än alla andra selektionssystem på marknaden.

Från och med 1 januari 2010 måste får- och getägare märka alla lamm, som är födda från detta datum, elektroniskt (direktiv 21/2004). Detta direktiv har fastställts av den europeiska kommissionen. Korrekt och snabb identifiering av får är alltså mycket viktigt, precis som igenkänningen av djur utan chips, så kallade ”non reads”. Ett selektionssystem av metall är ingen lämplig metod på grund av den dåliga ledningen av chipsets signal. Signalen som chipset avger avläses inte ordentligt på grund av metallen, vilket betyder att en felaktig identifiering kan ske eller ”non reads” inte känns igen direkt.
I motsats till de flesta selektionssystemen är SAD från Gallagher inte tillverkad av metall, utan av plast. Detta innebär ett antal fördelar. För det första uppstår inga problem vid den elektroniska chipsavläsningen och djuret kan utan problem identifieras, registreras och vägas. SADs sidopaneler har integrerade antenner som registrerar djurets närvaro. SADs utgångsport öppnas inte så länge djuret inte är identifierat, till exempel vid ”non reads” eller vid ett felaktigt chips. För det andra är SAD tystare vid användning, vilket även har en lugnande effekt på djuren. SAD fungerar inte med separata vågbalkar. Dessa är integrerade i systemet.

Möjligheter
Varje kombination att väga, identifiera och selektera är möjligt med Gallaghers SAD. Om du till exempel endast vill väga och elektroniskt identifiera eller endast väga och selektera, då är Gallaghers SAD lösningen för dig. Selektion av djur, till exempel på grundval av vikt, är möjlig upp till inte mindre än nio olika selektionsgrupper, där SAD kan selektera upp till 600 djur per timme.

www.gallaghereurope.com

Taggar: