ÄLSKAR DU OCKSÅ LIVET PÅ LANDET?

I så fall är tidningen Allt Om Gården till för dig. Vi försöker mixa och blanda artiklar som berör ditt eller grannens liv på olika sätt. Det kan handla om affärsidén som gör att du kan säga upp dig från jobbet i stan, tips och inspiration från andra lantisar, jakt och fiske, husdjur, hästar och lantdjur, tester av bilar, fyrhjulingar, motorsågar och en massa andra saker som kan behövas för att sköta gården eller ta sig till affären, lite nyheter och så gårdsreportage så klart.
Vi försöker få med allt, även om det nästan är omöjligt. Kolla in tidningen så får du se!

Amazone UniTrail – enkel och exakt hjulstyrning för bogserade sprutor

Dragbomsstyrning eller elektorhydraulisk hjulstyrning har hittills varit de enda möjliga alternativen för att få en växtskyddspruta att följa exakt i traktorns spår, men nu har Amazone, som första tillverkare, även utvecklat en hydro-mekanisk hjulstyrning till de bogserade växtskyddssprutorna UX 3200 och UX 4200.

Fördelen med hjulstyrning i jämförelse med dragbomsstyrning är att styrrörelserna inte fortplantas till sprutrampen, vars horisontalrörelser då påverkas på ett negativt sätt. Ju bredare ramp desto större blir den negativa effekten. Maskiner med hjulstyrning är även betydligt stabilare i samband med arbete i sluttningar. Nackdelen har varit, att det hittills endast har funnits elektrohydrauliska styrsystem att tillgå, vilket kräver relativt avancerad  reglerteknik. Den nya hydromekaniska hjulstyrningen är betydligt enklare, vilket även återspeglar sig i priset.

Den viktigaste fördelen med UniTrail är den snabba, hastighetsoberoende och ändå absolut lugna styrningen av sprutan. Vidare fungerar systemet även med infälld bom, en egenskap som är speciellt viktigt vid arbeten med känsliga, radodlade grödor.

Hur fungerar då systemet?
UniTrail består av en huvudcylinder som står i förbindelse med två styrcylindrar via ett slutet hydraulsystem. Huvudcylindern är monterad mellan sprutans dragbom och lyftbommen som är kopplad till traktorns dragarmar. Då traktorn svänger, pressas huvudcylinder antingen ihop eller dras ut varvid oljan påverkar styrcylindrarna i motsvarande grad.

Då man arbetar i fältläge kan föraren när som helst ta över styrningen via ett dubbelverkande uttag på traktorn, t ex för att kompensera för avdrift i kraftiga sidolutningar. Aktuell styrvinkel visas på en indikator och med hjälp av denna kan föraren enkelt ställa hjulen exakt rakt i samband med byte mellan fält- och transportläge. I transportläge, vilket väljs från förarplatsen, är huvud- och styrcylindrarna frånkopplade från varandra och oljan i huvudcylindern förflyttar sig fritt mellan huvudcylinderns båda kammare medan styrcylindrarna är låsta och centrerade.

Sprutan kopplas till traktorns dragarmar via en kraftig lyftbom med kategori II-anslutning. Denna extremt stabila tillkoppling, som också används på stora jordbearbetningsredskap och såmaskiner, har visat sig ge efterföljande maskin en mycket lugn gång. Den är också dimensionerad för höga vikter och klarar stora stötbelastningar.

UniTrail, finns som tillvalsutrustning till växskyddssprutorna Amazone UX 3200 och UX 4200.

www.sodhaak.se

Taggar: ,