LRF Konsult byter namn

LRF Konsult byter namn

LRF Konsult byter namn till Ludvig & Co. Under våren har arbetet med att stegvis genomföra namnbytet ägt rum. Logotyp, grafisk profil och hemsida byter utseende.

Det nya firmanamnet syftar till konsultbolagets grundare, agronomen Ludvig Nanneson, som under förra seklet skapade praxis för förvaltning av jordbruk, skog och fastigheter. Områden där företagets rådgivning än idag dominerar marknaden.

– Med namnet Ludvig & Co vill vi förmedla vår expertis inom de gröna näringarna, vår närhet till kunderna och vårt oberoende som bolag. Genom Ludvig & Co för vi vår stolta historia vidare, samtidigt som vi öppnar upp för att växa ytterligare, säger vd Rickard Westlund.

Namnbytet är en följd av att ägarmodellen förändrades för ett par år sedan. Namnbytet förändrar inte företagets strategi att växa ytterligare inom sina kärnområden, samtidigt som man breddar tjänsteutbudet.

– Entreprenörskapet inom de gröna näringarna står för en stor del av Sveriges tillväxt, och vi är stolta över att vara en del av en sådan viktig och mångsidig sektor, säger Rickard Westlund.

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar