Lantbruk

De har tilldelats förtjänstmedaljer

Ulf Magnusson
Ulf Magnusson.
Årets mottagare av SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser har nu utsetts. 
SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas professor Ulf Magnusson, professor i husdjursreproduktion (bilden). Hans forskning handlar framförallt om infektionssjukdomar som påverkar fortplantningen hos lantbruksdjur, och som även kan smitta människor.
SLU:s förtjänstmedalj i silver tilldelas docent Johan Lundqvist och Ing-Marie Gren, professor i miljö- och naturresursekonomi, får SLU:s stora förtjänstmedalj.
logo
Jenny Marcuson-Fors