Sämre skörd än väntat

Sämre skörd än väntat

Jordbruksverkets skördeprognos som byggde på data fram till och med juli visade på en förväntad spannmålsskörd om knappt 5,7 ton. Nu bedöms den till mellan 5,4 och 5,5 miljoner ton.

Kombinationen av en på många håll blöt och kall vår, en torr och varm sommar och lokalt stora regnmängder har påverkat skördens storlek.

Det är främst en minskning av skörden för vårsådda grödor som havre och vårkorn som gör att man bedömer att spannmålsskörden blir lägre. Väderförhållanden och såtidpunkt varierar dock lokalt och det finns stor spridning mellan skörden för enskilda odlare.

Trots lägre förväntad spannmålsskörd för innevarande år så är den ändå i nivå med genomsnittet för de senaste tio åren. Främsta anledningen till detta är årets stora odling av högavkastande grödor som såddes på hösten.

Officiell statistik om skörden storlek presenteras den 15 november.

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar