Lantbruk

Allt fler satsar på solenergi

bonde
Effektiviseringar av verksamheten är den åtgärd som flest lantbrukare planerar att vidta inför nästa odlingssäsong. Foto: Getty Images

Var tredje lantbrukare vill satsa mer på solenergi det närmaste året. Det visar en ny undersökning bland Sveriges lantbrukare om satsningar inför 2023, som Landshypotek Bank låtit göra.

Hur möter Sveriges lantbrukare det nya året? Kostnaderna har ökat och utvecklingen i företagen verkar handla om att se möjligheterna på gården. I den enkätundersökning som Landshypotek Bank låtit göra bland Sveriges lantbruksföretagare svarar den största andelen att de möter 2023 genom att investera i solenergi samt att genomföra effektiviseringar.

Var femte lantbrukare svarar att de tänker göra effektiviseringar och var fjärde att de redan genomfört effektiviseringar för att minska sina kostnader.

– Lantbrukare jobbar ständigt med att försöka hitta mer effektiva sätt att göra saker på. Det kan vara olika mer eller mindre lättfixade åtgärder som kan för att vinna tid och ta mindre resurser i anspråk. I rådande ekonomiska läge får effektiviseringar bra effekt och ger mer tillbaka. Ju högre priser på insatsvaror och avsalu desto mer tjänar du på åtgärder som förbättrar din effektivitet och produktivitet, säger Stefan Malmström, affärschef för jord- och skogsfinansiering på Landshypotek Bank.

Den absolut vanligaste investeringen i förnybar energi det närmaste året är el från sol, vilket var tredje lantbrukare planerar.

– Naturligtvis har det höga kostnadsläget på inventarier, maskiner och kapital dämpande påverkan på investeringsaptiten, men resultatet av enkäten visar att investeringar i solceller är stekhett. Investeringar i förnybar energi kan öka förutsättningarna för lantbruksföretagaren att få jämnare elkostnader och samtidigt få intäkter genom att sälja överskottsproduktion, säger Stefan Malmström.