Lantbruk

Viktig omställning till förnybar energi

Blommande äng med sol
Bioenergi och solenergi är viktiga förnyelsebara resurser. Foto: Getty Images

När det gäller el och värme är lantbrukare och skogsägare bra på att ta tillvara gårdens restprodukter för att få energi. Flis och ved är den vanligaste uppvärmningen och intresset för solvärme ökar. Biogas ger stor klimatnytta, både genom förnybar energi och biogödsel.

Den årliga undersökningen Lantbruksinvest visar att intresset för solenergi fortfarande är stort. Av cirka 10 000 svarande i Byggfaktas enkät 2019 planerar 782 att investera i solceller. 354 svarar att de väljer solvärme, 380 jord-/vattenvärme och 318 bergvärme som ny uppvärmning.
Den överlägset vanligaste uppvärmningen som lantbrukare och skogsägare har idag är ved/flis (2442 stycken). Efter det kommer jordvärme (988) och el (935). 169 uppger att de har solvärme idag.
Lantbruksinvest går ut till cirka 30 000 ägare av lantbruks- eller skogsfastighet.
– De vill gärna ta vara på de egna tillgångarna. De senaste åren har ekonomibyggnadernas stora takarealer varit intressanta för större anläggningar för solceller och solpaneler, säger Gert Wängman på Byggfakta.
– Klimatintresset driver investeringarna inom el och värme. Solen är en viktig energikälla under sommarhalvåret, men under vintern är främst flis, men även pellets och ved ett bra alternativ, säger Annica Wiman på GOTFire på Gotland.
Flis har stort energiinnehåll och är billigt att framställa. Ofta är det närproducerat och är man skogsägare själv är det naturligt att göra egen flis.
– Intresset för bioenergi ökar. Sverige har en fantastisk förutsättning för denna förnybara energi, säger Annica.

Ökat intresse för biogas

Björn Magnusson på Mobigas märker ett ökat intresse för biogas. Företaget säljer en torrötningsanläggning som omvandlar gödsel och andra restprodukter till el och värme plus ett färdigt kompostmaterial.
– Processen tar bort metangasen och ökar fosforhalten, så gödselmaterialet blir bättre samtidigt som du bidrar till miljön och täcker ditt eget behov av el och värme.
Investeringsbidrag finns att få som täcker 30-50 procent av kostnaden. Björn tipsar också att det finns andra bidrag att söka, som stallgödselbidrag.
– Investeringen har betalat sig på 1,5-5 år. Vår mindre anläggning för en gård med till exempel 10-15 hästar producerar cirka 60 000-70 000 kWh el per år och ger en värmeenergi på cirka 200 000 kWh.
Biogasanläggningen består av färdiga containers, vilket gör att anläggningen enkelt kan ställas upp, flyttas, byggas ut eller minskas efter behov.