Lantbruk

Lantbruksinvest tar pulsen på branschen

solceller.
Allt fler lantbrukare vill investera i solceller.

Byggfakta kartlägger planerade investeringar inom lantbruks- och skogssektorn genom undersökningen Lantruksinvest. Solceller har toppat listan tidigare år och väntas nå ett stort intresse även i år som svar på det rekordhöga elpriset.

Nu drar Byggfakta i gång sin årliga kartläggning av planerade investeringar för ägare av lantbruks- och skogsfastigheter. Svarsfrekvensen är stor, nära 10 000 av 35 000-40 000 brukar delta i undersökningen Lantbruksinvest.

– Med den takt som svaren ramlar in här nu så tror jag på en högre svarsfrekvens än de senaste åren. Svaren håller också bra kvalitet, de svarande har lagt stor möda och energi bakom sina inskickade svar med många kryss på den två sidor långa enkäten, säger Madelene Westling, projektledare för Lantbruksinvest.

Det var i början av februari som Byggfakta skickade ut enkäten till skogsägare och lantbrukare i hela Sverige. Efter en samanställning och analys av svaren väntas kartläggningen vara klar i början på april.

Lantbruksinvest samlar information om planerade investeringar och åtgärder när det gäller bygg och renovering, inköp av maskiner, motorfordon, planer och utveckling/avveckling av verksamheten. Dessutom kartläggs nuvarande verksamhet, maskinpark, uppvärmning och planerat skogsbruk.

Minskad lönsamhet

I fjol var det lite svajigt i branschen och fortfarande så brottas många lantbrukare med minskad lönsamhet på grund av främst ökat elpris och spannmålspris.

– Det ska bli intressant att se om det finns en starkare investeringsvilja i år. Genom Lantbruksinvest kan vi ta tempen på hur marknaden ser ut och hur välmående våra lantbrukare och skogsbrukare i landet är, säger Madelene Westling.

Investering i solceller har toppat listan för investeringar de senaste åren. Det var 655 som planerade för en investering de närmaste två åren i sina svar 2022 jämfört med 1 425 år 2021. Madelene Westling tror att solceller kommer att toppa listan även i år med tanke på det rekordhöga elpriset.

– Det kan jag absolut tänka mig. Det märks att det finns ett stort intresse att äga sin egen elförsörjning, avslutar hon.