Lantbruk

Årets topplista Lantbruksinvest

solceller
Den största planerade investeringen enligt Lantbruksinvest är solceller/paneler.

Här är topplistorna över planerade byggåtgärder respektive investeringar. Detta enligt Byggfaktas undersökning Lantbruksinvest 2022 som kartlägger lantbrukarnas bygg- och investeringsplaner.

Att måla om, måla/tapetsera invändigt och bygga maskinhall/verkstad är de byggplaner som flest planerar för enligt Lantbruksinvest 2022.
 
Lantbruksinvest från Byggfakta bygger på svar från över 6 000 lantbrukare och skogsbrukare.
 
1 261 av de tillfrågade uppger att de ska måla om utvändigt jämfört med 1 332 i fjol, 459 ska måla/tapetsera invändigt och 469 planerar att bygga maskinhall/verkstad jämfört med 778 i fjol.
 
– Flest ska måla om utvändigt på bostadshus eller ekonomibyggnader när det gäller planerade byggrelaterade åtgärder. Många ska även åtgärda yttertak och avrinning på ekonomibyggnader och bostäder. Nybyggnation av maskinhall/verkstad intresserar också många, säger Gert Wängman, affärsutvecklare på Byggfakta.
 
Siffrorna inom parantes på 10 i topp-listan är fjolårets placering.
 
Planerade byggåtgärder:
1. Måla om utvändigt (1)
2. Måla/tapetsera invändigt
3. Bygga maskinhall/verkstad (2)
4. Byta fönster (3)
5. Byta portar (4)
6. Renovera badrum (5)
7. Byta tak
8. Gjuta golv (7)
9. Ny träfasad (10)
10. Nytt kök
 
Planerade investeringar:
1. Solvärme/solfångare (1)
2. Arbetskläder (2)
3. Byta elleverantör (6)
4. Motor-/röjsåg (3)
5. Stängsel (5)
6. Jordbrukstraktor (4)
7. Jaktutrustning. (8)
8. Ved/flis
9. Personbil (7)
10. ATV
 
Det är 655 som planerar för solceller/paneler jämfört med 1 425 i fjol, 393 planerar att köpa arbetskläder och 375 planerar att byta elleverantör.