Framtida jordbrukare behöver mångsidiga, lätta och kraftfulla maskiner som gör att de kan hantera uppgifter bortom traditionell traktoranvändning och säkerställa maximal effektivitet på sin gård. Valtra ANTS har konstruerats för att klara dessa utmaningar samtidigt som Valtras traditioner respekteras. ANTS är en lek med ord. Den syftar på Valtras aktuella modellserier A, N, T och S. Ordet kännetecknar också själva konceptet. ANTS är kraftfull, användarvänlig, dynamisk, flexibel och lätt.
Konceptmaskinen ANTS har byggts i skala 1:5 av Lighthaus från Göteborg i samarbete med Valtras produktutvecklings-avdelning. Konceptet premiärvisades vid Valtras diamantjubileum. Under 2011 kommer konceptmaskinen att visas på jordbruks- och maskinmässor, såsom Agritechnica och SIMA.

www.valtra60.com/se