Gundog Equipment har lanserat den fjärrstyrda apportkastaren Flexilauncher. Med den nya apportkastaren kan du själv bestämma var apporten ska hamna. Flexilaunchers unika konstruktion med ställbara hållare gör att du själv kan bestämma i vilken höjd och riktning dina apporter ska gå.

I Flexilauncher finns ett digitalt inspelat ljud för att fånga hundens uppmärksamhet. Enkelt handhavande och underhåll. Flexilauncher är gjord för att användas tillsammans med en av de vanligaste förekommande apportkastaren vilket gör handhavande och underhåll både enkelt och säkert.

Kastaren kan enkelt tas ur sina hållare och användas separat vilket ger dig maximal frihet och flexibilitet i hundträningen.

Läs mer på www.flexilauncher.com och www.gundogeq.com.