Nu lanseras en helt ny version av brittiska JCB Fastracs största traktorer i den så kallade 8000-serien. Liksom föregångarna är jättetraktorerna godkända för att köras på allmän väg i 70 km i timmen i sitt hemland. Det här är jordbrukstraktorer i största klassen, som nu blivit ännu bättre på att även göra rena lastbilsjobb, säger Yngve Åkesson på generalagenten Comforttrac i Mönsterås.

Fastrac 8000 är traktorer i största klassen, men de skiljer sig rejält från sina ”kollegor” genom att ha många egenskaper gemensamma med lastbilar. Och därmed kunna utföra en hel del uppgifter som annars behövt ett extra fordon.

– Med Fastrac kan man utföra komplexa jordbruksuppdrag en dag, för att dagen därpå köra långa vägtransporter med tunga släp, det gör att man kan höja nyttjandegraden markant samtidigt som man får en flexibilitet i sin verksamhet och inte målar in sig i ett hörn, säger Yngve Åkesson på generalagenten Comforttrac i Mönsterås.

www.comforttrac.se