ÄLSKAR DU OCKSÅ LIVET PÅ LANDET?

I så fall är tidningen Allt Om Gården till för dig. Vi försöker mixa och blanda artiklar som berör ditt eller grannens liv på olika sätt. Det kan handla om affärsidén som gör att du kan säga upp dig från jobbet i stan, tips och inspiration från andra lantisar, jakt och fiske, husdjur, hästar och lantdjur, tester av bilar, fyrhjulingar, motorsågar och en massa andra saker som kan behövas för att sköta gården eller ta sig till affären, lite nyheter och så gårdsreportage så klart.
Vi försöker få med allt, även om det nästan är omöjligt. Kolla in tidningen så får du se!

Ecosågen Twin 400XL

Ecosågen har tillverkat mobila och stationära enmanssågverk sedan 1990. Sågverket har en unik, patenterad teknisk lösning, där stocken ligger still och två horisontellt liggande sågklingor rör sig fram genom stocken. På den rörliga sågenheten kan ett kantverk appliceras så att brädan kan kantas och sågas i samma moment.

Nu har Ecosågen har utvecklat en ny sågenhet med beteckningen XL.

Sågenheten har nu utrustats med rullagrade gejderstyrningar, för att öka precisionen och reducera underhållsbehovet till ett minimum. Med denna lösning bortfaller helt friktionsproblem vid låga utomhustemperaturer och behov av smörjning av gejdrar samt underhåll av plastlagringar.

Den vertikala rörelsen utförs nu med hjälp av två simplexkedjor, anbringade på utsidan av sågmotorernas flänsar. Motorplåten lyftes därmed absolut symmetriskt, viket ger exaktare sågning och därmed ännu lägre effektbehov.

En nyutvecklad hydraulisk lyftcylinder med väsentligt högre lyfthöjd gör det betydligt enklare att såga grova stockar.

Baktill på sågenheten är nu placerad en ”taggad” stålplåt, som tar tag i det sågade materialet och transporterar det automatiskt bakåt vid returkörning av sågenheten. Detta ökar effektiviteten och det ekonomiska utbytet. För att möjliggöra denna funktion har hydraulaggregatet placerats högre upp, så att det sågade materialet kan passera under detsamma.

Ecosågen konstruerades redan från början i ett modulssystem. Det möjliggör att tidigare sågverksägare  kommer att kunna byta ut sin gamla sågenhet och uppdatera den med den nya XL enheten.

www.ecosagen.se

Taggar: