Svenska grisar klimatsmartare

Svenska grisar klimatsmartare

Uppfödningen av svenska grisar blir allt klimatsmartare. Sedan 2005 har klimatpåverkan minskat med 22 procent genom ökad effektivitet och nya födor. Det visar preliminära beräkningar av statliga forskningsinstitutet RISE.

LRF, Sveriges Grisföretagare, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Gård&Djurhälsan och Stiftelsen Lantbruksforskning är några partners i ett projekt där RISE beräknar miljöavtryck för svensk medelgris. Resultaten används som vägledning för djuruppfödningens miljöavtryck. Traditionell är grisen miljösmart genom att den utfodrats med föda som annars skulle blivit matsvinn.
RISE konstaterar i den nya studien att viktiga framgångar är, förutom god djurhälsa, att antalet griskultingar per sugga per år ökar. Ännu viktigare är att grisarna numera ofta matas med foder med lägre klimatpåverkan. Foderproduktionen står nämligen för det största klimatavtrycket, 64 procent, följt av stallgödselhantering på 28 procent.
– Idag använder vi så kallade biprodukter i utfodringen och vi har minskat behovet av att använda sojamjöl, säger Margareta Åberg, grisexpert på LRF.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar