Lantbruk

Energikartläggning sparar pengar

Kartläggning av energin i lantbruket
Vid besöket går energirådgivaren igenom all energiförbrukning.

En ny kartläggning visar att det går att spara mycket energi på svenska gårdar. Greppa Näringen har besökt 800 jordbruksföretag för att kartlägga energianvändningen och ge råd om energisparande åtgärder.

Det svenska lantbrukets totala energianvändning är cirka 4 400 GWh per år. Genomsnittet för de besökta gårdarnas energianvändning var drygt 300 000 kWh per år. Greppa Näringens energirådgivning visar att det går att spara in minst 6 procent av energin genom att göra några enkla åtgärder. Det skulle för samtliga företag innebära en årlig besparing om 21 GWh.
– Att tillämpa sparsam körning, byta till LED-belysning och att styra elektronisk utrustning bättre är tre vanliga åtgärder. Det kan till exempel vara att inte låta en fläkt eller pump gå hela tiden, utan bara vid behov, säger Emelie Karlsson, ansvarig för Energikollen på Greppa Näringen.
Det kan vara en väl värd investering att styra viss elektronik med till exempel rörelsesensorer, men man kan också komma långt med manuell justering. Är värmelampan till smågrisarna på fast inga grisar är inne? Vid besöken genomförs en gårdsvandring för att kartlägga all energianvändning.
– Vi går igenom vad man har för uppvärmning, stora energiförbrukare och maskiner. Sedan mäter vi eller uppskattar energianvändningen och ger förslag på energisparande åtgärder.

Mycket är enkelt att åtgärda

Vissa saker kan innebära en viss investering, men det kan också vara nya arbetssätt eller rutiner. Till exempel sparsam körning är något man lär sig.
– Se till så att traktorn är rätt inställd, planera dina rundor så du inte kör i onödan och se till att växla när det behövs så du håller kopp på varvtalen, råder Emelie Karlsson.
Det handlar mycket om en beteendeförändring. När man har fått upp ögonen på vad som drar onödig energi så kan man spara mycket pengar med små medel.
– Bara genom rengöring av till exempel en ventil kan du öka prestandan. Någon kanske redan har sensorer för ljus eller liknande, men de är täckta med smuts så att de inte fungerar. Det är lätt att bli hemmablind, så den här rådgivningen borde alla tacka ja till.
Energirådgivningen bekostas till 10 procent av lantbrukaren och utförs av lokala rådgivningsföretag. Sedan är det valfritt om man vill köpa någon form av lösning och det kan man förstås göra hos vilken leverantör man vill.

Så mycket kan du spara

– Vid energikartläggningarna hittas besparingar på cirka 10-15 procent och vissa gårdar kunde spara upp till 30 procent.
Rådgivningen riktar sig till lantbruksföretag med minst 25 djurenheter. Medelföretaget har 130 djurenheter och 160 hektar mark. Cirka 70 procent har mjölkproduktion och knappt hälften ekologisk produktion.
– Verksamhet med ekologisk produktion har krav på sig att genomföra en energikartläggning och överlag märks det att det finns en stor miljömedvetenhet idag. Man vill göra det här för både ekonomin och miljöns skull. Många är intresserade av att producera egen energi och vill installera solceller, säger Emelie Karlsson.
Vanliga energibesparingsförslag till mjölkgårdar var enligt kartläggningen råd om förkylning av mjölk och värmeåtervinning från mjölkkylning. När det gäller utfodring av köttdjur var byte av utrustning och förbättrad styrning vanliga förslag.
Ett av målen med utvärderingen av Energikollen är att få fram nyckeltal för energianvändning för olika produktionsinriktningar. Nyckeltal är intressant att använda som uppföljning i den egna verksamheten men också som jämförelse mellan företag inom samma produktionsinriktning