Skog

Skogligt samarbete lyfter foodtech

ForestXchange
ForestXchange är en av bolagen som antagits.

Fem bolag med ny teknik inom bland annat livsmedelsförsörjning och biomaterial har antagits till årets omgång av Forest Business Accelerator – programmet där startups från hela Sverige kan ansöka om möjligheten att växla upp sina gröna innovationer med stöd från BizMakerSCAIBM och RISE Processum.

Hållbarhet har gått som en röd tråd genom programmet sedan starten 2017. Årets deltagare arbetar inom flera intressanta områden, bland annat hur skogsindustrin kan ta till vara på och öka värdet av sina restströmmar, säger Pelle Berglund, affärsrådgivare på BizMaker och projektledare för Forest Business Accelerator.

Acceleratorn korsbefruktar skoglig utveckling med digitalisering och entreprenörskap i syfte att skapa helt nya lösningar för både bättre affärer och en grönare värld. I år är det fjärde gången som Forest Business Accelerator genomförs. Programmet startar upp i mitten på maj och pågår fram till november 2020.

Inför programstarten har 15 ansökningar utvärderats och fem innovationer antagits. Deltagarna får under resans gång bland annat möjlighet att testa och utveckla sina idéer tillsammans med SCA.

Vi ser fram emot att samverka med de antagna bolagen. Det är intressant med nya användningsområden för våra restströmmar. Ett spännande spår i årets program är hur dessa kan användas för vidare produktion av proteinkällor och utveckla framtidens livsmedelsförsörjning. Acceleratorn är ett bra sätt för oss att komma i kontakt med och främja nya teknologier, produkter och koncept för att utveckla och göra vår industri mer hållbar, säger Magnus Viström, innovationschef på SCA.

Förutom skräddarsydd affärscoachning från BizMaker för snabb kommersialisering och internationalisering får deltagarna också tillgång till SCA, IBM och RISE Processums branschspecialister, avancerade teknikplattformar och värdefulla nätverk.

En deltagare som antagits är Axel Häger som utvecklar metoder för att ersätta ändliga råvaror som plast och metall med biomaterial i konsumentprodukter.

– Jag är tacksam över att få delta i ett så bra program. Våra samarbetspartners har mängder av kunskap och breda kontaktnät som öppnar viktiga dörrar. Vi räknar med att kunna starta testförsäljning redan till vintern, utan acceleratorn hade det sannolikt tagit betydligt längre tid. Och för mig som är ny som entreprenör är BizMakers stöd med att utveckla företaget ovärderligt, säger Axel Häger.

Hugo Wikström från Härnösand utvecklar teknik där näringsöverskott från fiskodlingar används för att rena vatten i processindustrin.

– Det blir ett kretslopp där fiskodlingarnas uppsläpp försvinner samtidigt som industrin inte behöver köpa in kemikalier till sina biofilter. Genom att delta i acceleratorn får jag tillgång till kunskap och kontakter, sedan är det mycket roligare att göra saker tillsammans. Det ger också en legitimitet som gör det lättare att få till de stödstrukturer som behövs för att ta oss vidare, säger Hugo Wikström.

Innovationerna som antagits till Forest Business Accelerator 2020:

 • Axel Häger (Östersund)
  Biomaterial som ersätter ändliga råvaror så som plast eller metall i konsumentprodukter.
 • Barktork (Örnsköldsvik)
  Innovativ torkprocess för skogsindustrin som fördubblar energivärdet på restprodukten bark.
 • ForestXchange (Lidköping)
  Molntjänst för skogsägare för ett lönsamt och hållbart skogsbruk med förmedling av ekosystemtjänster och spårbart virke från skogen.
 • Hugo Wikström (Härnösand)
  Hållbar fiskodling som förser pappersindustrins biofilter med näring och samtidigt skapar en renare havsmiljö.
 • Tebrito (Orsa)
  Utvecklar storskalig automatiserad produktion av insekter för mat och foder, odlade på restströmmar från skogsindustrin.