Lantbruk

Gård med anor satsar för framtiden

Oscar Bondesson ansvarar för djurbesättningarna samt odlingarna på gården.

Magdegärde Gård storsatsar på lokalproducerat. Köttet från nöt, gris och lamm säljer bättre än någonsin, och familjen ser ljust på framtiden.
– Det talas allt mer om vikten av att det finns en inhemsk matproduktion, och där spelar lantbruket en avgörande roll, säger Magnus Bondesson.

Den 360 hektar stora gården ligger några mil väster om Kalmar och här har det bedrivits jordbruk sedan urminnes tider, inte minst i släktens regi som ägt gården sedan 1494.

– Från början var fastigheten på cirka 50 hektar, men sedan dess har det tillkommit en hel del mark genom förvärv och ingifte, säger Magnus Bondesson.

Han är 18:e generationen och konstaterar att idag består gården av totalt 360 hektar samt arrenden som omfattar 65 hektar åkermark samt 200 hektar bete.

Själv tog han över 1989 efter sin far Börje Bondesson som idag är 80 år och fortfarande jobbar kvar på gården, och nu har Magnus son Oscar tagit över ansvaret för djurbesättningarna och växtodlingarna med tillhörande maskinpark.

Stallet för lösdrift är nybyggt och får snart sällskap av en ny maskinhall.

– Vi har cirka 200 nötdjur, 40 tackor och två suggor och vår ambition är att utöka besättningarna. Vi har bland annat byggt ett nytt stall för lösdrift, säger Oscar som även har planer på att bygga en ny maskinhall eftersom man i dagsläget fått sprida ut maskinerna i byggnader som står på de olika arrendena.

– Det hade varit ett en stor fördel att ha hela maskinparken samlat på ett och samma ställe, säger han.

Magnus har valt att fokusera på försäljningen av kött samt skötsel av skogen, och det är en fördelning som de tycker fungerar alldeles utmärkt.

– Det finns goda möjligheter att öka lönsamheten i alla led även om vi liksom alla andra drabbats av höga priser på framförallt drivmedel och gödsel, men samtidigt ser vi en ökande efterfrågan på lokalproducerat. Det började redan för några år sedan när pandemin bröt ut och många fick tid och möjlighet att flytta ut till sina sommarstugor här i området. Nu ser vi att många har valt att bo kvar och flera av dem har blivit återkommande stamkunder, säger Magnus när han visar upp gårdsbutiken som nyligen blev klar.

Det doftar av trä och målarfärg, och frysarna och kylarna är fyllda med produkter från gården. Kunderna kan välja mellan nötkött, fläsk och lamm som dessutom kan styckas efter önskemål.

– Nyligen hade vi en dansk kund som ville beställa en halv gris som skulle styckas på samma sätt som i Danmark, vilket vår samarbetspartner Västerslät kunde ordna. Det är en stor fördel att vara en mindre producent eftersom vi enklare kan tillgodose kundernas önskemål

Förutom försäljning av olika styckdetaljer så kan kunderna också beställa olika sorters köttlådor. Den så kallade festlådan köps ofta av dem som antingen ska ha en större tillställning eller helt enkelt vill bunkra upp. Lådan innehåller mellan 20 och 25 kilo nötkött i form av högrev/bogstek, innanlår/rostbiff, fransyska, ryggbiff/entrecote, filé samt mald färs.

Husmanslådan är lika stor men är något billigare och innehåller stekar som fransyska, ytterlår/rulle, högrev och lår. Fläskkött säljs antingen som en halv gris eller som lådor med förpackat kött i olika storlekar medan lammköttet säljs i två olika typer av lådor, grillstyckat till sommaren och klassisk styckning resten av året.

Oscar och Magnus Bondesson.

– Vi har märkt att efterfrågan på fläskkött ökat snabbare än på nötkött och det beror troligen på att kunderna håller igen på utgifterna. Samtidigt ligger vi så pass bra i pris att vi ofta är billigare än i Ica-affären, och det har gjort att allt fler hittar hit. Många är förvånade när de får se våra priser eftersom förr var det ofta dyrare att handla i en gårdsbutik, men nu är det tvärtom, säger Magnus Bondesson som menar att det är viktigt att gården har flera ben att stå på.

Sammanlagt omsätter man cirka sex miljoner kronor i det nybildade aktiebolaget samt i den enskilda firman och det är intäkterna från djurbesättningarna som står för den största delen av omsättningen.

Till det kommer sedan gårdsbutiken, skogen samt försäljning av gran-, björk- och tallplantor där de sistnämnda är klart dominerande.

– Intresset för tall har ökat markant de senaste åren och det med all rätt. Torkan och granbarkborren har förstört stora arealer granskog, speciellt här i Småland där markerna lämpar sig bättre för tall än gran.

Magdegärde erbjuder både täckrotsplantor som etablerar sig snabbt efter plantering samt barrotsplantor som passar på bördiga marker där konkurrensen från övrig vegetation är stor.

Som en följd av kriget i Ukraina och den förändrade hotbilden mot Sverige har det börjar talas allt mer om vikten av att det är viktigt att det finns ett produktivt lantbruk i fredstid eftersom detta spelar en avgörande roll för hur samhället ska klara livsmedelsförsörjningen i händelse av kris eller krig.

Magnus och Oscar håller med att detta är en fråga som borde lyftas än mer eftersom de som livsmedelsproducenter vet att det är lättare sagt än gjort att till exempel öka produktionen snabbt.

– För att få fram ett nötdjur får man räkna med att tar cirka 15 månader. Men detta djur måste få foder, och det innebär att man måste börja planera minst ett halvår i förväg. Därför måste det finnas en beredskap för att snabbt kunna öka produktionen och detta bör omfatta rejäla lager med framförallt gödning och drivmedel. Samma sak med spannmålsproduktionen, där måste det bunkras upp i god tid med både utsäde och gödning, säger Oscar Bondesson som är nöjd med att familjen satsat på en rejäl solcellsanläggning som bör ge cirka 27000 kilowattimmar per år.