Svetsning är ett kvalificerat hantverk som också innebär risker för olyckor och arbetssjukdomar. En ny webbplats, Svetsa Rätt – www.svetsaratt.se – som utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att säkrare svetsning går hand i hand med ökad produktivitet och förbättrad kvalitet i svetsningen. Svetsa Rätt innehåller konkreta tips och råd om hur man svetsar säkert och ger också ett underlag till utbildning både inom yrkesutbildning och för yrkesverksamma svetsare. Många av tipsen och råden illustreras med korta filmklipp som tagits fram för att vara ett stöd i utbildning av svetsare.

www.svetsaratt.se