I år blev den totala spannmålsskörden 5 miljoner ton, vilket är i nivå med förra årets skörd, trots att odlingen av höstvete minskade med 26 procent. Det kompenserades bland annat av att vårsådda grödor gav hög avkastning jämfört med föregående år. För vårkorn är hektarskörden den högsta som någonsin redovisats på riksnivå.

Vill du veta mer kan du gå in på Jordbruksverkets hemsida.