ÄLSKAR DU OCKSÅ LIVET PÅ LANDET?

I så fall är tidningen Allt Om Gården till för dig. Vi försöker mixa och blanda artiklar som berör ditt eller grannens liv på olika sätt. Det kan handla om affärsidén som gör att du kan säga upp dig från jobbet i stan, tips och inspiration från andra lantisar, jakt och fiske, husdjur, hästar och lantdjur, tester av bilar, fyrhjulingar, motorsågar och en massa andra saker som kan behövas för att sköta gården eller ta sig till affären, lite nyheter och så gårdsreportage så klart.
Vi försöker få med allt, även om det nästan är omöjligt. Kolla in tidningen så får du se!

Polsk jordbrukare utsedd till Årets Östersjöbonde


Foto: Edyta Gajos

Den polska lantbrukaren Marian Rak får WWFs internationella pris Årets Östersjöbonde – Baltic Sea Farmer of the Year Award 2011. Han belönas med 10 000 euro för sina insatser att minska näringsläckaget och öka den biologiska mångfalden på sin gård. Tävlingen har arrangerats i åtta länder runt Östersjön.

Priset delades ut vid Östersjökonferensen ”A Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea” på Sånga-Säby utanför Stockholm. Pristagaren blev personligen förhindrad att närvara och fick vända hem då flygplatsen i Warszawa stängts på grund av en olycka. Priset har instiftats av WWF i samarbete med Swedbank och Sparbankerna.
– Marian Rak är ett föredöme som med nya miljövänliga metoder arbetat med utvecklingen av sin gård sedan 1975. Han planterar träd, bygger dammar och våtmarker för att minska läckaget av näringsämnen från sina marker och återställer livsmiljöer för både djur- och växtliv, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Gården är ett konventionellt jordbruk med vete, korn, majs, raps och potatis som huvudgrödor, men han driver även en fruktträdgård och föder upp boskap. Åtgärderna kan enkelt kopieras av andra jordbrukare runt Östersjön.
– Jag har alltid varit intresserad av naturvård och när jag insåg att mitt jordbruk var skadligt för miljön bestämde jag mig för att arbeta för naturen. Utmärkelsen betyder mycket och inspirerar till fortsatt arbete, säger Marian Rak.

Priset ska lyfta fram goda exempel på ”Östersjövänligt” jordbruk och nyskapande åtgärder som minskar avrinningen.
– Jag hoppas det här priset bidrar till att övertyga andra att miljöåtgärder gör skillnad. Många har varit tveksamma, men nu hoppas jag att priset får dem att se på det jag gör med nya ögon, säger Marian Rak.

Östersjön är fortfarande ett av de mest hotade haven i världen och övergödningen från jordbruket är den enskilt största orsaken.
– Jordbruket har länge setts som problemet, men det är en viktig del av lösningen.  Genom den här utmärkelsen ger vi jordbrukarnas åtgärder för Östersjön ett erkännande, säger Pauli Merriman, chef för WWFs internationella Östersjöprogram.

WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award arrangeras för att Östersjöländernas bönder ska ta aktiv del i kampen mot övergödningen.
– Vi vill engagera fler i vår närmiljö och har insett att ett utmärkt sätt att verka för ett friskare Östersjön är att stödja en tävling där insatser för goda jordbruksmetoder lyfts fram, säger Magnus Hammar, chef för skog och lantbruk på Swedbank.

Den internationella juryns motivering lyder:
”Marian Rak belönas för sitt starka miljöengagemang, vilket är ett bevis för hur en framgångsrik konventionell gård samtidigt kan minska näringsförlusterna, förbättra landskapet och den biologiska mångfalden. Genom att införa ett stort antal miljöåtgärder i jordbruket anser juryn att Marian Rak och hans familj har gjort en stor insats för att rädda Östersjön, åtgärder som lätt kan kopieras av andra jordbrukare i regionen. Marian Rak har varit en effektiv ambassadör och förespråkare för hållbara jordbruksmetoder i Polen. Vi hoppas att utmärkelsen ska bidra till att öka hans inflytande och sprida goda exempel och idéer över hela Östersjöregionen.”

Fakta
Priset instiftades 2009 av WWF och Swedbank för att belöna aktiva åtgärder inom jordbruket i kampen mot övergödningen. Nomineringarna sker i samarbete med Baltic Farmers Forum för miljön och jordbruksorganisationer runt Östersjön.

Taggar: ,