ÄLSKAR DU OCKSÅ LIVET PÅ LANDET?

I så fall är tidningen Allt Om Gården till för dig. Vi försöker mixa och blanda artiklar som berör ditt eller grannens liv på olika sätt. Det kan handla om affärsidén som gör att du kan säga upp dig från jobbet i stan, tips och inspiration från andra lantisar, jakt och fiske, husdjur, hästar och lantdjur, tester av bilar, fyrhjulingar, motorsågar och en massa andra saker som kan behövas för att sköta gården eller ta sig till affären, lite nyheter och så gårdsreportage så klart.
Vi försöker få med allt, även om det nästan är omöjligt. Kolla in tidningen så får du se!

Modernt ladugårdsbygge

Storslaget nybygge på gården i Inges­Arven.

Storslaget nybygge på gården i Inges­Arven.

Erik Jörmgård och sambon Maria Eriksson tog över bondgården i ­Ingesarven för två år sedan. Då ville man göra stora förändringar och f­örbättringar. En ny ladugård har byggts och förvandlat det gamla, slitna och omoderna lantbruket till ett toppmodernt dito.

I byn Ingesarven, mellan Ilsbo och Bergsjö, i Nordanstigs kommun ligger gården där har Erik Jörmgård, 31 år, huserat sedan barnsben, och där har han blivit kvar, nu som tredje generationens bonde.
Allt började med farfar som köpte gården på 1940-talet efter honom var det sonen som tog över och sedan 2008 är det barnbarnet Erik som äger stället. Han har förvisso drivit gården sedan tio år tillbaka eftersom hans pappa blev sjuk, men officiellt blev gården hans för två år sedan.

Och det var full satsning på en gång. Han ville utöka och modernisera vilket innebar att det måste till ett nybygge. Sagt och gjort, för två år sedan började markarbetet och i mitten av april i år så började man bygga.
Nu börjar slutet på byggandet så sakta närma sig, lite småpyssel återstår. Det har varit en del motigheter på resans gång, men ungefär vid juletid hoppas Erik att allt ska vara klart. Den nya ladugården är ett toppmodernt bygge, och det var också vad Erik ville ha.

Erik Jörmgård, tredje generationens bonde på gården, och sambon Maria Eriksson.

Erik Jörmgård, tredje generationens bonde på gården, och sambon Maria Eriksson.

– Jag ville ha en ladugård som var så modern som möjligt, få det lättarbetat helt enkelt. Tanken var att vi skulle få mer tid över till annat än att bara jobba, och då är det här bygget perfekt. Sedan är det ju mycket bättre för djuren, vilket är det allra viktigaste, säger Erik.
Erik och sambon Maria Eriksson har två små barn och som det varit tidigare har jobbet som bonde tagit all tid i anspråk, familjen har inte fått sin beskärda del menar Erik. Men nu ska det bli ändring på det.
Den nya ladugården erbjuder två mjölkrobotar. Antalet mjölkande djur kommer att fördubblas, från 45 till 90. Totalt handlar det om runt 140 djur, en tredubbling mot hur det var tidigare.

Mjölkrobotarna sköter hela processen på egen hand. Korna går igenom en passage som läser av om det är dags för mjölkning eller inte. Sedan sköter robotarna jobbet. Ungefär 2 000 liter mjölk per robot och dygn handlar det om.
Rundvandringen i den nya ladugården går vidare. Några av ”hyresgästerna” har redan tagit plats i det nya hemmet och så sakta börjat göra sig hemmastadda. Ett gäng kvigor står och mumsar vid foderbordet. Just foderhanteringen är också en del som kommer att bli betydligt lättsammare. Utfodringen är helt automatisk. I ladugården finns även ett antal foderrobotar som doserar den mängd varje djur behöver.
– I en container fyller vi på med rundbalar och korvensilage. Sedan sköts allt per automatik. Fodret går ner i en så kallad foderblandare och därifrån på ett transportband och in i ladugården och portioneras ut på foderbordet. Allt är inställt på tid och det matas på sex gånger per dygn just nu. Men vi får se hur det blir, det kan komma att justeras med tiden, säger Erik.

Hela ladugården är på cirka 2 300 kvadratmeter. Här finns sammanlagt 146 liggbås av senaste snitt. Gummimadrasser för djuren är en självklarhet nuförtiden. Ljust och behagligt är det, dagsljuset letar sig in via långsidornas fönsterluckor och även via taket som till stora delar har genomskinlig plast som beklädnad. Ventilationen sköts via ett vajerspel som styr fönster- och takluckor.
Så småningom ska alla djuren vara på plats och då börjar ytterligare en process, acklimatisering. Det tar ett tag för djuren att lära känna den nya miljön med alla nymodigheter. Mellan två och fyra veckor kan det ta innan rutinerna är inkörda menar Erik.

Huskroppen kommer från A-betong och mjölkrobotar och inredning har DeLaval levererat. I taket ser man de imponerande takstolarna, limträbalkarna. Det är ett mäktigt bygge som vuxit upp och som tagit gården ett stort steg in i framtiden.
Det är en rejäl satsning som Erik och familjen gör i och med bygget av den nya ladugården. I runda slängar 100 000 kronor per koplats kostar det, cirka 15 miljoner kronor. Av dessa har Erik fått 1,2 miljoner i investeringsbidrag, resterande handlar om lån. Stora summor, men Erik och sambon Maria känner ingen oro, tvärtom.
– Det var helt rätt förutsättningar för oss. Vi är relativt unga och det är väl då man ska våga satsa och ta chansen, säger Erik.

Erik Jörmgård Lantbruk, Ingesarven, Bergsjö

  • Byggstart: April 2010.
  • Färdigt: December 2010.
  • Totalentreprenör: Erik Jörmgård och A-betong.
  • Total byggyta: 2.300 + 400 m2.
  • Yta ladugård: 2.300 m2.
  • Antal djur: 140.
  • Antal liggplatser: 146.
  • Antal mjölkrobotar: 2.
  • Byggkostnad: cirka 15 miljoner kronor.

Text & Foto: Ove Hansen

Gödselbehållare, betongväggar, betongspalt och övrigt byggmaterial.

Gödselbehållare, betongväggar, betongspalt och övrigt byggmaterial.

Schakt och grävarbeten.

Schakt och grävarbeten.

Mjölkrobotar och inredning.

Mjölkrobotar och inredning.

Plåt och montage arbeten.

Plåt och montage arbeten.

Golvbeläggning, väggmålning, akrylbeläggning och foderbord.

Golvbeläggning, väggmålning, akrylbeläggning och foderbord.

Mjölktankar.

Mjölktankar.

Inredningar och grovfoderutrustning.

Inredningar och grovfoderutrustning.

Taggar: