JapeWebb

Problemet med påväxt av mossa, lav och alger i vår miljö ökar. Det drabbar nästan alla villaägare och syns framför allt på tak, fasader, staket, murar, trätrall och markytor. Men det växer även på vindskivor, stuprör, markiser och parasoller.

Många väljer att höggtryckstvätta de drabbade ytorna men då dör inte påväxten. Detta medför att problemet snabbt kommer tillbaka, dessutom finns det risk för att ytan tar skada. Med produkten Grön-Fri Direkt som finns på praktisk sprayflaska kan man enkelt behandla mindre ytor som drabbats. Ytan sprutas och därefter dör all påväxt omgående, sedan spolar i de flesta fall regnet bort resterna.

Den färdigblandade Grön-Fri i sprayflaskan kan användas till trappor, dörrar, grindar, trädgårdsskulpturer, gravstenar m.m. Och även som löpande underhåll av mindre ytor. Grön-Fri Direkt och Jape Produkters övriga sortiment hittar du i färg- och bygghandeln runt om i Sverige.

www.jape.se