Lantbruk

Så ser lantbrukarnas byggplaner ut för 2020

lantbruk
Bygginvesteringarna på gården ökar enligt Lantbruksinvest.

Nu presenteras de nya siffrorna för Lantbruksinvest 2020. En stor del av investeringsplanerna för lantbrukare och skogsägare handlar om bygg.

Den vanligaste åtgärden inom bygg 2020 är ommålning av fastighet, både ekonomibyggnad och bostadshus. 1143 respektive 1013 av de 10 000 svarande på enkäten Lantbruksinvest planerar en sådan investering.

712 planerar att bygga ny maskinhall/verkstad, 452 ska byta portar/dörrar, 397 gjuta golv, 352 byta tak och 338 vill byta gårdsbelysning. Ungefär lika många planerar också att byta tak på bostadshuset (376), dörr (359), nytt golv (423) och 465 planerar att byta fönster. Många planerar också att renovera kök och badrum, 437 respektive 428.

138 av de svarande planerar att bygga nytt bostadshus och 174 planerar tillbyggnad. 174 planerar att bygga om/ut häststall, 232 ladugård och 182 hall för lösdrift.

– Målning, fönster, dörrar, kök, badrum är renoveringar som alltid är aktuella. På ekonomibyggnaderna håller trenden på nybyggnation av liggbåshallar och lösdrift samt maskinhallar, säger Gert Wängman på Byggfakta.

Om vi tittar på fjolårets mätning har intresset för bygg och renovering ökat. Då var det 804 som planerade ommålning av bostadshus och 933 för ekonomibyggnad. 619 planerade att bygga ny maskinhall, 429 portar/dörrar, 353 gjuta golv, 261 byta tak och 275 gårdsbelysning.

Det totala antalet bygginvesteringar för 2019 uppgick till 3 912 stycken jämfört med 4 217 i årets mätning. Västra Götaland toppade listan med 757 svar följt av Skåne på 456 och Jönköpings län på 266. Detta jämfört med 2019 då Västra Götaland hade 730, Skåne 484 och Jönköping 225. Skåne hade alltså fler planer på bygginvesteringar 2019.

Om vi tittar tillbaka två år var dock bygginvesteringarna ännu högre, totalt 5 393 hade planer på bygginvestering. Då var siffrorna för Västra Götaland 926, Skåne 677 och 334 för det tredje största länet som var Östergötland.